[KONKURS] Podaj pomysł na nowy artykuł i zgarnij nagrody.

Co jest do wzięcia?

Do wygrania 1 x kreatyna marki Formotiva (300 kapsów, starczy na 2 bite miesiące) za pierwsze miejsce, oraz ebook „Pompki; sylwetka, siła sprawność” dla 3 kolejnych osób.

Co trzeba zrobić żeby wygrać?

Wystarczy w komentarzu pod tym wpisem lub postem na facebook podać  pomysł, o czym mógłbym napisać artykuł na swoim blogu, oraz udostępnić ten post o konkursie na swoim profilu. Wygrywają 4 najlepsze pomysły, a ja przy okazji będę wiedział o czym chcecie poczytać na moim blogu. Nazwiska zwycięzców konkursu podam w niedzielę 13 sierpnia.

Fundatorem nagrody w postaci kreatyny marki Formotiva jest sklep z odżywkami suplementy.pl

Mój Ebook „Pompki; sylwetka, siła, sprawność” można również kupić bez udziału w konkursie klikając w poniższą grafikę:

Regulamin konkursu:

§ 1.

Organizatorem Konkursu jest fanpejdż @facebook.com/facetwformie/
3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma suplementy.pl
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie
www.facetwformie.pl i na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/facetwformie//w dniach 05 sierpnia – 13 sierpnia 2017 roku (do godziny 20)

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt
NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie są:
Za pierwsze miejsce: Kreatyna marki Formotiva o wartości 60 zł. Za 3 kolejne miejsca: E-book : „Pompki; sylwetka, siła, sprawność” o wartości 7 zł każdy.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową,
którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu
Facebook-owym: https://www.facebook.com/facetwformie/posts/1914604262124241
zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź na temat: Podaj pomysł na nowy artykuł na moim blogu.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu
5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres dariuszpichalski@gmail.com w terminie 3 (trzech) dni od
dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt organizatora.
, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od
przesłania danych przez Laureata.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez fanpejdż @facebook.com/facetwformie/
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim związany.
§ 3
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej,
numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie www.facetwformie.pl/konkurs-kreatyna

Udostępnij na Facebook
Udostęnij na Twitter
Udostępnij na Linkedin

2 thoughts on “[KONKURS] Podaj pomysł na nowy artykuł i zgarnij nagrody.”

  1. Zaczynam przygodę z biegami przeszkodowymi. Karą na większości biegów jest wykonanie ćwiczenia burpees. Z chęcią przeczytałabym artykuł na ten temat właśnie 😉
    Pozdrowienia, Asia z Rodzinka Biega

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top